Case Fysiosatama: Vaikuttavuuden mittaamisesta kilpailuetua

Case Fysiosatama: Vaikuttavuuden mittaamisesta kilpailuetua case kehittäminen yritysyhteistyö FysioSatama on savonlinnalainen fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hieronta- ja liikuntapalveluita tarjoava yritys. He ovat yhteistyössä Active Life Labin kanssa kehittämässä ja pilotoimassa Hyviö -työkalua. Hyviön avulla organisaatio voi mitata palveluidensa vaikutuksia ja osoittaa toimintansa vaikuttavuutta. Hyviötä rakennetaan tarvelähtöisesti hyvinvointialan yritysten ja muiden palveluntarjoajien kanssa. TKI-yhteistyön myötä yritys on rakentanut […]

Case Mirka Jussila: Kumppanuus tutkimuslaboratorion kanssa vipuvartena pienyrittäjälle

Case Mirka Jussila: Kumppanuus tutkimuslaboratorion kanssa vipuvartena pienyrittäjälle case kehittäminen yritysyhteistyö Yrittäjä Mirka Jussila tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita Mikkelissä. Active Life Labin kumppanina hän hyödyntää laboratorion tiloja, teknologiaa ja osaamista palveluiden tuottamisessa asiakkailleen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän tuo asiakkaitaan testauslaboratorioon ja toteuttaa hyvinvointimittauksia, kuntotestejä sekä yksilöllistä valmennusta. Kumppanuus on uusi toimintamalli, jossa […]

Case SuperPark: Tutkimus palvelun hyvinvointivaikutuksista kansainvälistyvälle kasvuyritykselle

Case SuperPark: Tutkimus palvelun hyvinvointivaikutuksista kansainvälistyvälle kasvuyritykselle case kehittäminen yritysyhteistyö SuperPark on vuonna 2012 Vuokatissa perustettu sisäaktiviteettipuistoja operoiva yritys. Yksi puistoista sijaitsee Active Life Labin naapurissa Saimaa Stadiumilla. Suomen markkinoiden ohella yritys on viime vuosina kasvanut perustamalla uusia puistoja Aasian maihin. SuperPark tilasi Active Life Labilta tutkimuksen, jossa tutkittiin aktiviteettipuistokäynnin vaikutusta lasten päivittäisen liikkumisen määrään. […]

Case Yolife: Hyvinvointisovelluksen käyttäjätestaus startup-yrityksen kasvun tukena

Case Yolife: Hyvinvointisovelluksen käyttäjätestaus startup-yrityksen kasvun tukena case kehittäminen yritysyhteistyö Yolife on saksalainen yritys, joka kehittää mobiilisovellusta hyvinvoinnin edistämiseen. Sovelluksen ideana on pelillistämisen ja hyvinvointitiedon avulla lisätä käyttäjän terveitä elinvuosia. Active Life Lab oli startup-yrityksen kehitystyössä mukana toteuttamalla sovelluksen käyttäjätutkimuksen. Testaus oli osa kansainvälistä Product Validation in Health -projektia. Tutkimus rakennettiin yrityksen tarpeita kuunnellen tavoitteena […]

Case OiOi Collective: Kognitiota harjoittavilla pelisisällöillä uusille markkinoille

Saimaa Stadiumi, Active Life Lab

Case OiOi Collective: Kognitiota harjoittavilla pelisisällöillä uusille markkinoille case kehittäminen yritysyhteistyö Mikkeliläislähtöinen OiOi Collective tekee vuorovaikutteisia elämyksellisiä pinnoille heijastettuja installaatioita uusinta digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen älyseinäteknologia on käytössä Active Life Labissa. Yhteistyö käynnistyi Active Life Labin ajatuksesta kognitiivista toimintakykyä mittaavien testien ja sitä kehittävien harjoitteiden toteuttamisesta älyseinälle. Testit mittaavat esimerkiksi muistia, päättelykykyä ja reagointinopeutta. Tavallisesti […]

Case HUR: Pelikehitys kuntosalilaitteille on uusi liiketoimintamahdollisuus laitevalmistajalle

Case HUR: Pelikehitys kuntosalilaitteille on uusi liiketoimintamahdollisuus laitevalmistajalle case kehittäminen yritysyhteistyö HUR valmistaa paineilmatekniikkaan perustuvia kuntosalilaitteita tavoitteenaan kehittää parhaita mahdollisia ratkaisuja ennaltaehkäisevään, kuntouttavaan ja ylläpitävään liikuntaan. Active Life Labin älykuntosali on varustettu HUR:n kuntosalilaitteilla. HUR valikoitui laboratorion laitetoimittajaksi siksi, että laitteissa on mahdollisuus digitaalisen harjoitteludatan keräämiseen ja hyödyntämiseen. Kuntosalilaitteiden tuli mitata harjoittelua ja tiedon olla […]