Älä vain puhu ja arvaile, mittaa Hyviöllä!

Mikä onkaan vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalu Hyviö?

Hyviö on syntynyt tarpeesta hyödyntää paremmin tutkimustietoa sekä tutkimuksissa käytettäviä kyselyitä. Alunperin asiakkaalle haluttiin pystyä antamaan oma hyvinvintiprofiili perustuen kyselyihin: Hyviö -niminen hymiö antaisi asiakkaalle tämän tiedon. Tällä hetkellä Hyviö hymyilee sekä palveluntarjoajalle että asiakkaalle logon muodossa!

Hyviö on Active Life Labissa kehitetty vaikutusten mittaamisen työkalu, jonka avulla voidaan visuaalisesti esittää ryhmätason tai organisaatiotason kehitystä. Asiakas näkee myös oman kehittymisensä hänelle suunnatuilla mittareilla. Asiakas voi vastata ammattilaisen hänelle lähettämiin kyselyihin Hyviöön rekisteröitymisen jälkeen joko selaimen tai mobiilisovelluksen kautta. Myös ammattilainen voi vastata asiakkaan puolesta tai asiakkaan kanssa yhdessä hänelle osoitettuihin kyselyihin.

hyviö-vaikuttavuuden-mittaus

Tehdäänkö Etelä-Savossa kenties Suomen parasta elintapaohjausta elämänlaatumittarilla mitattuna?

Essoten elintapaohjaus Mikkelissä on käyttänyt Hyviötä vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkaluna vuodesta 2021 lähtien; ensin pilotoiden ja sen jälkeen vaihtaen oikeanlaiset mittarit kuvaamaan paremmin tuotettua palvelua ja asiakkaassa tapahtuvia muutoksia.

FysioSatama pystyy todistetusti Hyviön avulla osoittamaan, mitä asiakkaiden toimintakyvylle tapahtuu!

FysioSatama on yksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjoaja Savonlinnassa ja haluaa toteuttaa parasta mahdollista eli vaikuttavaa fysioterapiaa asiakkailleen. He haluavat käyttää toiminnassaan tieteellisesti tutkittuja fysioterapiatapoja sekä mitata omaa toimintaansa ja asiakkaidensa toimintakykyä.

Kiinnostuitko? Lue lisää vaikuttavuudesta osoitteesta hyvio.fi