Sotealan työvoimapulaa lääkitään koulutusta uudistamalla

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan pureudutaan Etelä-Savossa kehittämishankkeen voimin. Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeessa uudistetaan ja toteutetaan alan koulutusta työelämän tarpeet edellä. Koulutusta viedään eteenpäin aina avustavista tehtävistä lähihoitajan tehtäviin. 

Tavoitteena on vaikuttaa paitsi sote-alan henkilöstön saatavuuteen, myös kasvattaa maakunnan veto- ja pitovoimaa. Lisäksi parannetaan alan toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa kehittäjäopettajina työskentelevät Riikka Pylkkänen ja Anna-Kaisa Turpeinen Esedusta kertovat, miten hankkeen startti on sujunut.

”Kohderyhmänä meillä ovat lähihoitajat, hoiva-avustajat ja arkityöntekijät. Olemme aloittaneet työt selvittämällä, millaisia koulutustarpeita työelämässä ilmenee. Perehdyimme tarpeisiin keskustelemalla työntekijöiden ja esihenkilöiden kanssa, sekä osallistumalla konkreettisesti hoiva- ja hoitotyöhön.

Sosiaali- ja terveysalalla etsitään uusia keinoja, jotta työvoimaa on saatavilla jatkossakin. Etelä-Savossa uudistetaan koulutusta työelämän tarpeet edellä, ja parannetaan alan toimijoiden yhteistyötä.

Alkuvaiheen tutustumiset ja keskustelut ovat antaneet meille tärkeää ja käytännönläheistä tietoa työelämän koulutustarpeista, mikä on ollut hyvä alkusysäys osaamisen ennakointiin ja koulutusten kehittämiseen. Esimerkiksi kotihoidossa hoitaja tekee kentällä työtä yksin, mutta huomasimme, että hoitajat kuitenkin jakoivat osaamista keskenään. Lisäksi kotihoitotyössä korostui moniammatillinen yhteistyö. Kotihoidossa, joka tukee erityisesti iäkkäiden ihmisten kotona selviytymistä, tavoitteena on vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja avustaa kotona asumista. Kotihoito tarjoaa monenlaista tukea ikääntyneen päivittäisiin tarpeisiin esimerkiksi henkilökohtaiseen hygieniaan, pukeutumiseen ja ruokailusta huolehtimiseen (Terveyskylä 2023). Kotihoidon työntekijöiltä edellytetään laajaa osaamista ja itsenäistä työskentelyotetta, ja työssä korostuu eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden yksilöllinen kohtaaminen, kokonaistilanteiden hahmottaminen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Käytännössä hoitajan voi esimerkiksi motivoida mielenterveysasiakasta lähtemään ulos jättämällä roskapussi ovenpieleen, tai auttaa asiakasta ruokatilauksen tekemisessä. Hyvä kotihoito edellyttää asiakkaan tuntemista.

Kävimme myös Eloisan yhteisöllisen asumisen yksikössä Vaahterassa, ja havainnoimme siellä toimintaa ja hoitotyötä. Huomioimme tutustumisjaksollamme, että sosiaalinen toiminta oli yhteisöllisessä asumisessa vahvasti esillä. Asukkaat esimerkiksi suunnittelivat yhdessä pikkujoulujen ohjelmaa ja leipoivat pipareita juhlia varten. Iäkkäiden ihmisten asumispalveluiden uudistuksen tavoitteena on ollut tuottaa joustavia, yhteisöllisiä ja toimintakykyä tukevia asumis- ja palveluratkaisuja (STM 2022). Yhteisöllinen asuminen on vaihtoehtona silloin, kun ikääntynyt ei enää pärjää kotiin annettavien palveluiden avulla (Eloisa 2024a, STM 2022). Yhteisöllisessä asumisessa korostuvat sosiaalinen ja yhteisöllinen toiminta (Eloisa 2024a).

Lisäksi kävimme tutustumassa Eloisan palveluasumiseen Graanin palvelutalossa. Siellä osallistuimme asukkaiden aamutoimiin ja avustimme ruokailussa yhdessä lähihoitajien ja hoiva-avustajien kanssa. Palveluasumisessa nousi esille se, että ihmisläheinen työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja esimerkiksi taitoa kohdata muistisairas asiakas. Palveluasumisessa hoitotyö on tiimityötä, ja sitä voidaan toteuttaa yhdessä työparin kanssa. Ympärivuorokautinen palveluasuminen (entinen tehostettu palveluasuminen) tulee kyseeseen silloin, kun iäkkäällä ihmisellä on tarve asumisen lisäksi ympärivuorokautiseen hoitoon ja huolenpitoon, valvontaan ja ohjaukseen kaikissa päivittäisissä toiminnoissa (Eloisa 2024b).

Tutustumiskäynnit ovat avanneet arvokkaan ikkunan työelämän tarpeisiin ja mahdollistaneet konkreettisen yhteistyön hoiva- ja hoitotyön parissa.”

 

Kirjoittajat ovat Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) kehittäjäopettajia Veto- ja pitovoimaa sotealle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeessa.

Picture of Riikka Pylkkänen

Riikka Pylkkänen

Riikan kiinnostuksen kohteena ovat verkko-oppiminen ja verkkopedagogiikan kehittäminen. Riikka on työskennellyt opettajana Etelä-Savon ammattiopistolla vuodesta 2022 lähtien, ja sitä ennen ollut hoitotyössä 17 vuoden ajan. Opettajan työn lisäksi Riikka on mukana kehittäjäopettajana Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeessa, jossa hänen päätehtävänään on kehittää erilaisia koulutuspolkuja ja koulutuksia lähihoitajaopiskelijoille ja lähihoitajille.

Picture of Anna-Kaisa Turpeinen

Anna-Kaisa Turpeinen

Anna-Kaisa toimii kehittäjäopettajana Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -hankkeessa. Pääasiallisena tehtävänään hän kehittää erilaisia koulutuspolkuja erityisesti alan avustaviin tehtäviin. Anna-Kaisa on työskennellyt opettajana Etelä-Savon ammattiopistolla vuodesta 2007. Sitä ennen hänellä on takanaan pitkä ura järjestötyössä, jossa hän on ohjannut terveellisen ravitsemuksen parissa erilaisia asiakasryhmiä. Myös hankkeessa Anna-Kaisan kiinnostuksen kohteena on kehittää ravitsemuksen osaamista. Anna-Kaisa on työskennellyt pitkään maahanmuuttajien kanssa, ja hän on toiminut myös mm. Koulutusportti-hankkeessa.

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä -ryhmähanke
Toteutus: 01.10.2023 – 31.12.2025
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Etelä-Savon koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon hyvinvointialue
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on EU:n osarahoittama, Toimintalinja 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.
Kysy lisätietoja: Projektipäällikkö Marjo Pulliainen, sähköposti: marjo.pulliainen(at)xamk.fi; puh. 050 593 3253

Lähteet


Eloisa. 2024a. Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen. Ikääntyneiden yhteisöllinen asuminen – Eloisa (etelasavonha.fi). [Viitattu 9.2.2024]

Eloisa. 2024b. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen. Ikääntyneiden ympärivuorokautinen asuminen – Eloisa (etelasavonha.fi) [Viitattu 9.2.2024]

STM. 2022. Iäkkäiden ihmisten kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut kehittyvät lakiuudistuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö. Lausunto. Iäkkäiden ihmisten kotiin annettavat palvelut ja asumispalvelut kehittyvät lakiuudistuksella (valtioneuvosto.fi) [Viitattu 4.3.2024]

Terveyskylä. 2023. Kunnallinen ja yksityinen kotihoito. Kunnallinen ja yksityinen kotihoito | Ikätalo | Terveyskylä.fi (terveyskyla.fi) [Viitattu 4.3.2024]