Vaikuttavuuden mittaus

- Älä vain puhu ja arvaile, mittaa Hyviöllä

Active Life Labilla kehitetty Hyviö vaikuttavuuden mittaamisen työkalu

Mittaa toimintasi vaikutuksia Hyviöllä

Hyviö on erilaisille organisaatioille suunniteltu vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkalu. Hyviö-työkalun avulla palveluntarjoaja toimialasta riippumatta voi mitata asiakkaidensa toimintaa erilaisilla kyselyillä/mittareilla.

Nykyään palveluiden vaikuttavuuden todentaminen on yritykselle kilpailuetu. Hyviö lisää yritysten kilpailukykyä ja tehostaa organisaatioiden asiakaslähtöistä toimintaa mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla. Hyviö mahdollistaa kyselyiden tekemisen automatisoidusti ja näyttää palveluntarjoajalle sekä itse vastaajalle kehityksen visuaalisesti.

Tiedolla johtaminen vaatii luotettavasti mitattua dataa. Hyviön avulla vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vastaajien vastaukset ja heissä tapahtuva muutos näkyy sovelluksessa reaaliaikaisesti, joka mahdollistaa esimerkiksi konkreettisten toimenpidemuutosten tekemisen tiedolla johtamisen näkökulmasta

Me autamme mittareiden tekemisessä

Hyviötä on käytetty jo muutamien vuosien ajan erilaisissa toiminnoissa. Ensimmäiset käyttäjät olivat hyvinvointiapalveluja tuottavat yritykset. Nykyään Hyviön käyttäjiä on julkisella sekä yksityisellä hyvinvointialasektorilla, mutta sitä on myös käytetty sekä hyvinvointia tukevissa että digitaitoja lisäävissä hankkeissa. Lisää käyttäjäkokemuksia voit lukea Hyviön referensseistä.

Hyviö on käytössä ilmaiseksi siellä olemassa olevilla validoituilla hyvinvointi -ja terveysmittareilla. Hyviöön on mahdollista lisätä omia mittareita ja niiden työstämisessä me autamme mielellämme. Olemme myös kiinnostuneita erilaisista yhteistyömahdollisuuksista esimerkiksi hankkeiden vaikutusten mittaamiseen liittyen.