Vaikuttavuuden mittaus Active Life Labin avulla

- Älä vain puhu ja arvaile, mittaa Hyviöllä!

hyviö-vaikuttavuuden-mittaus

Mittaa palveluidesi vaikutuksia Hyviöllä

Hyviö on yrityksille ja organisaatioille suunniteltu työkalu, joka tukee toiminnan johtamista vaikutustiedon avulla. Yritykset ja organisaatiot pystyvät mittaamaan Hyviö-sovelluskokonaisuudella asiakkaidensa toimintaa erilaisilla kyselyillä/mittareilla ja tekemään toimintaan muutoksia toistuvien kyselyiden avulla. Hyviö mahdollistaa myös vuorovaikutuksen palveluntarjoajan ja asiakkaiden välillä.

Hyviön avulla asiakkaasi saavat tiedon omasta kehittymisestään palvelun aikana, sekä siitä kuinka palvelunaikainen kehittyminen on vaikuttanut heihin. 

Nykyään palveluiden vaikuttavuuden todentaminen on yritykselle kilpailuetu. Hyviö lisää yritysten kilpailukykyä ja tehostaa organisaatioiden asiakaslähtöistä toimintaa mittaamalla vaikuttavuutta nykyaikaisen teknologian avulla.

Tiedolla johtaminen vaatii luotettavasti mitattua dataa. Hyviön avulla vaikuttavuutta mittaamalla saadaan faktatietoa asiakkuuksien kehittämisen, johtamisen ja markkinoinnin tueksi. Vaikuttavuuden mittaaminen on arvokasta palveluiden laadun ja sisällön kehittämiseksi sekä kasvun tukemiseksi.

Tehdäänkö Etelä-Savossa kenties Suomen parasta elintapaohjausta elämänlaatumittarilla mitattuna?

Essoten (nyk. Eloisa) elintapaohjaus Mikkelissä on käyttänyt Hyviötä vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamisen työkaluna vuodesta 2021 lähtien; ensin pilotoiden ja sen jälkeen vaihtaen oikeanlaiset mittarit kuvaamaan paremmin tuotettua palvelua ja asiakkaassa tapahtuvia muutoksia.

ELOISA käyttää Hyviötä elitnapaohjauksessa

FysioSatama pystyy todistetusti Hyviön avulla osoittamaan, mitä asiakkaiden toimintakyvylle tapahtuu!

FysioSatama on yksi Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarjoaja Savonlinnassa ja haluaa toteuttaa parasta mahdollista eli vaikuttavaa fysioterapiaa asiakkailleen. He haluavat käyttää toiminnassaan tieteellisesti tutkittuja fysioterapiatapoja sekä mitata omaa toimintaansa ja asiakkaidensa toimintakykyä.

Kiinnostuitko? Lue lisää vaikuttavuudesta osoitteesta hyvio.fi tai ota yhteyttä meidän Mira Häyriseen!

Mira Häyrinen Active Life Lab Xamk

Mira Häyrinen

Projektipäällikkö

puh. 040 547 9413
mira.hayrinen(at)xamk.fi