Saavutettavuus työelämässä

- Vinkeä virittäjä -podcast

Nykyajan työelämään iskostunut etätyökonsepti luo erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita. Saavutettavuuden huomioon ottaminen digiratkaisuihin perustuvassa yhtälössä onkin uusi työelämän haaste. Saavutettavuus ei rajoitu työpaikan fyysiseen toimintaympäristöön. Työelämän saavutettavuuteen kuuluvat seuraavat näkökulmat:

  • Fyysinen ympäristö – liikkuminen, ergonomia, apuvälineet, turvallisuus, aistiesteettömyys
  • Psyykkinen  ympäristö – moninaisuuden arvostaminen voimavarana, kykyjen arvostus, kuulluksi tuleminen
  • Sosiaalinen ympäristö  – työyhteisön tiedot, taidot ja asenteet erilaisia tarpeita kohtaan
  • Viestinnällinen ympäristö – tiedonsaanti, viestinnän selkeys, monikanavaisuus
  • Taloudellinen esteettömyys – avustajan ja apuvälineiden huomiointi, työmatkojen kompensointi 

Saavutettavuuden tavoite ei ole hakijakohtaisesti, rajoitteet huomioon ottava yksilöity työtehtävä: se on työkulttuuri, joka sallii monimuotoisuuden jo ennen rekrytointiprosessin alkamista.

Kokemusasiantuntija, freelance-rekrytoija Heidi Tornin mukaan aistivamman yhteyteen liittyy vielä tänäkin päivänä vanhentuneita käsityksiä sekä ennakkoluuloja, jotka voivat hankaloittaa työn saamista. Aistivamman kanssa elävälle suurin haaste onkin tulla rekrytoiduksi, sillä päteväkin hakija voi pudota prosessista vammaisuuteen liittyvän tiedon puutteessa. Esimerkiksi työtehtävien sisältöön liittyvissä ennakko-odotuksissa voi työnantaja tehdä virhearvion olettaessaan näkövammaisen hakijan olevan kyvytön käsittelemään tietotekniikkaa: vammaisuuteen liittyvät apuvälineet mahdollistavat erilaisten ohjelmistojen käytön usein vaivatta ja ovat itsessään tietoteknisiä ratkaisuja. Saavutettavuuden toteutumisessa korostuukin viestinnän merkitys. Saavutettavuuskysymysten yhteydessä syntynyt keskustelu voi tuoda huomattavaa lisäarvoa myös työpaikan yleiseen viihtyvyyteen. Syntymäsokkona Torn kiinnittää huomiota tilan äänimaailmaan, valaistukseen sekä viestintäkanaviin: samat elementit, jotka toistuvat keskustelussa työpaikan hyvinvointikysymyksistä.

Sen sijaan, että työnantaja kokee räätälöidyn työtehtävän yksittäisenä lisävelvoitteena, voitaisiin keskustella yleisesti työpaikan saavutettavuuskysymyksistä investoinnin arvoisina, yleistä hyvinvointia lisäävinä elementteinä. Kommunikaatiota tukeva, moninaisuutta arvostava työkulttuuri parantaa poikkeuksetta työhyvinvointia – oli sitten rajoitteita tai ei.

Artikkeli perustuu Etänä ja livenä– hankkeen podcast Vinkeä virittäjä– jakson sisältöön. Voit kuunnella kyseisen podcastin alla:

Laura Kilankoski

Laura Kilankoski

TKI-asiantuntija