Haasta yhteisösi hyvinvointitekoihin ja menesty

Yhteisöjen hyvinvointi on laaja kokonaisuus. Siihen sisältyvät niin työ, opiskelu, harrastukset, elämän merkityksellisyys, terveys, kuin turvallisuuskin. Hyvinvoinnin käsitteeseen liittyy yhteisötasollakin fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Työpaikoilla hyvinvointia rakentavat työnantajat ja työntekijät yhdessä. Johto luo puitteet ja mahdollisuudet, seuraa työhyvinvoinnin tilaa ja suuntaa tarvittavia toimenpiteitä. Yhteisten päämäärien eteen työskentelevissä yhteisöissä hyvinvointi näkyy ja kuuluu kuitenkin kaikille. Jokainen yhteisön jäsen voi vaikuttaa siihen omilla asenteillaan ja toimintatavoillaan – ja toteuttaa hyvinvointitekoja. 

Hyvinvointi on menestystekijä

Kilpailtaessa osaavasta ja tuottavasta työvoimasta organisaatioiden kannattaa panostaa hyvinvointiin. Tämä nimittäin synnyttää veto- ja pitovoimaa, myönteisiä työntekijäkokemuksia ja tukee työurien pidentymistä. Useat tutkimukset myös viittaavat selkeään tilastolliseen yhteyteen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välillä. Työ- ja opiskelijahyvinvoinnin tila kytkeytyy vahvasti työssä ja opinnoissa jaksamiseen ja sairauspoissaolojen määriin ja kustannuksiin. Erilaiset harrastusseurat tavoittavat puolestaan miljoonia ihmisiä vuosittain, mikä mahdollistaa hyvinvointia edistävän työn osana seuratoimintaa.

 Vaikuttavat teot ratkaisevat

Xamkin Active Life Lab haluaa kannustaa yhteisöjen jäseniä pohtimaan ja toteuttamaan aktiivisesti uudenlaisia ajatusmalleja ja toimintatapoja, jotka ylläpitävät ja edistävät hyvinvointia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Onko teillä jo vastuullisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita ja haluatte kertoa meille ja muille tarinanne? Mikä voisi vahvistaa esimerkiksi opiskelijoiden valmiuksia tukea yksilön ja opiskeluyhteisön hyvinvointia ja osallisuutta? Miten hyvinvoinnin eri ulottuuksia voitaisiin kutoa kestävästi harrastusseuran arkiaskareisiin?

Esimerkeistä inspiraatioon

On tärkeää tehdä hyvät ideat ja käytännöt näkyviksi ja rohkaista kaikkia edistämään omaa ja yhteisönsä hyvinvointia tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Tämän vuoksi Active Life Lab, työeläkeyhtiö Elo ja LähiTapiola ovatkin päättäneet etsiä ja palkita uusia ja vastuullisia työ-, opiskelu- ja seurayhteisöjen hyvinvointia edistäviä ideoita ja innovaatioita. Vuoden hyvinvointiteko 2023 -kilpailu toteutetaan osana Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi -tapahtumaa, joka pidetään etänä ja livenä Saimaa Stadiumilla Mikkelissä marraskuussa.  

Kilpailu on avoinna 15.9. – 13.10.2023, jolloin sinulla tai ryhmälläsi on mahdollisuus esitellä arviointiraadille jokin toimintapa, teknologia, sovellus tai jokin muu aihepiiriin soveltuva idea/innovaatio. Kilpailutyön kohteen tulee olla toteutettu vuoden 2023 aikana tai sen tulee sopia hyödynnettäväksi tulevaisuuden hyvinvointitoimena. 

Klikkaa linkkiä, lue säännöt ja ohjeet ja osallistu – tervetuloa voittamaan raha- ja tuotepalkintoja:

Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi TKH 2023 – Active Life Lab

Picture of Suvi Lamberg

Suvi Lamberg

Väitöskirjatutkija, Active Life Lab, OPTIMUS-hanke