Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi -seminaari

to-pe 9.-10.11.2023

Active Life Lab, Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi, Ajattele uudelleen

Vuoden hyvinvointiteko 2023 -kilpailu on päättynyt.
Onnea voittajille ja sijoittuneille!

Kategoria 1: Opiskelijat

 1. Heijastinjahti, yhdyshenkilö Kalle Bäck. (350 € rahapalkinto)

 2. Talous Taikuri – Opiskelijoiden taloudellisen hyvinvoinnin kumppani, yhdyshenkilö Veera Aaltonen. (150 € rahapalkinto)

 3. Keppiä, kakkua ja karaokea -konsepti, yhdyshenkilö Annakaisa Tavast. (Xamk tuotepalkinto)

Kategoria 2: yritykset, yhteisöt, seurat

 1. Aivot vireeseen -valmennus = Energize Your Brain Coaching. IhanaElo Oy, Alisa Yli-Villamo ja Tiina Mehto-Vaittinen. (350 € rahapalkinto)

 2. Vanhemmuusmatkan verkkovalmennus. Vanhemmuusmatka Oy, Riikka Jalonen. (150 € rahapalkinto)

Mistä kilpailussa oli kyse? Lue kilpailukutsu alta:

Onko sinulla yhteisöjen hyvinvointia edistävä uusi idea tai innovaatio? Osallistu kilpailuumme!

Osana Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi -tapahtumaa Xamkin Active Life Lab, LähiTapiola ja Työeläkeyhtiö Elo etsivät ja palkitsevat tämän vuoden uusia,  kestäviä, työ-, opiskelu- ja seurayhteisöjen hyvinvointia edistäviä ideoita ja innovaatioita. 

Vuoden hyvinvointiteko 2023 -kilpailu on avoinna 15.9. – 13.10.2023, ja siihen osallistumalla sinulla tai ryhmälläsi on mahdollisuus esitellä hyvä toimintapa, teknologia, sovellus tai jokin muu idea/innovaatio, joka on otettu käyttöön yhteisössänne jo vuoden 2023 aikana tai joka on hyödynnettävissä tulevaisuudessa. Kilpailuun osallistuvassa ideassa/innovaatiossa tulee huomioida sen vastuullisuus ja toteuttamiskelpoisuus. 

Kuka voi osallistua? 

Kilpailussa on kaksi kategoriaa, jotka ovat avoinna yksittäisille osallistujille ja osallistujaryhmille seuraavasti:

Kategoria 1 Opiskelijat
 • 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat suomalaisessa oppilaitoksessa opiskelevat henkilöt 

 

Kategoria 2 Yritykset ja yhteisöt
 • Suomessa toimivat seurat ja järjestöt
 • Suomessa toimivat yritykset. 

 

Miten voi osallistua? 

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla idean/innovaation esittely arviointiraadille: täyttämällä alla oleva ilmoittautumislomake ja lataamalla esittelytiedosto latauspainikkeen kautta kilpailuajan puitteissa ma 11.9. – pe 13.10.2023.  Idean voi esitellä pitchaus-videona (kesto enintään 5 min)  tai pdf-muotoon käännettynä Power Point -esityksenä (enintään 10 kalvoa). 

Kilpailutyön esittelyssä tulee vastata erityisesti seuraaviin kysymyksiin: 

 • mikä idea/innovaatio on kysymyksessä
 • kenelle idea/innovaatio on tarkoitettu (kohderyhmä)
 • miten idea/innovaatio edistää hyvinvointia (hyöty/etu)
 • miten idea/idea huomio vastuullisuuden
 • miten ideaa/innovaatiota sovelletaan käytäntöön
 • miksi juuri tämä idea/innovaatio on merkityksellinen.


Pareittain tai ryhmässä osallistuvien tulee valita, kuka ilmoittaa työn kilpailuun ja toimii kilpailussa yhteyshenkilönä.  Ilmoittautumislomakkeeseen tulee merkitä osallistuvan ryhmän/seuran/yrityksen nimi, osallistujien nimet ja yhteyshenkilön nimi, katuosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Kilpailun järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä tai seuraamuksista, jotka voivat vaikuttaa kilpailuesityksen toimittamiseen. Mikäli ilmoittautumisen yhteydessä ilmenee ongelmia, osallistujat voivat olla yhteydessä kilpailun järjestäjään (yhteyshenkilö: suvi.lamberg@xamk.fi).

Kilpailuesitysten arviointi ja palkitseminen

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailuesitykset arvio kilpailujärjestäjän koolle kutsuma raati, johon kuuluvat  toimitusjohtaja Viljo Kuuluvainen (Saimaa Stadiumi Oy), väitöskirjatutkija Suvi Lamberg (Xamk/Active Life Lab) ja liiketoimintajohtaja Tuomas Sinkko (LähiTapiola). Raati arvioi kaikki kilpailuun toimitetut kilpailutyöt asetettujen kriteereiden mukaisesti ja valitsee molemmista kategorioista finaaliin kolme eniten yhteispisteitä kerännyttä ideaa/innovaatiota. 

Arviointikriteerit: 
 • Toteuttamiskelpoisuus: pisteet 1-5 
 • Innovaation arvioitu vaikutus hyvinvointiin: pisteet  1-5 
 • Soveltuvuus kohderyhmälle: pisteet 1-5 

 
Arvioinnissa raadin jäsenet antavat kilpailutyölle jokaisesta osa-alueesta maksimissaan 5 pistettä, ja nämä annetut osa-alueiden pisteet lasketaan yhteen.  Molempien kategorioiden kolme eniten yhteispisteitä saanutta ideaa/innovaatiota jatkaa finaaliin. 

Toisessa vaiheessa jatkoon päässeet kilpailijat julkaistaan pe 27.10.2023 Active Life Labin verkkosivuilla, ja heille ilmoitetaan valinnasta myös sähköpostitse. Finalisteja pyydetään esittelemään ideansa/innovaationsa Tulevaisuuden kestävä hyinvointi -tapahtumassa pe 10.11.2023, jossa yleisö äänestää kilpailun voittajan molemmissa kategorioissa. 

Kilpailun voittaja ja sijoittuneet palkitaan Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi -tapahtumassa ja julkaistaan Active Life Labin ja Xamkin sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 

Palkinnot

Kilpailun voittajat ja sijoittuneet palkitaan molemmissa kategorioissa seuraavasti:

1. sija: rahapalkinto 350 euroa

2. sija: rahapalkinto 150 euroa

3. sija: Xamkin tuotepalkinnot

Kilpailuun hyväksytään ainoastaan Active Life Labin verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta kilpailuaikana jätetyt esitykset.   

Ilmoita innovaatiosi/ideasi Vuoden hyvinvointiteko 2023 -kilpailuun:

Tapahtuman sivuohjelma:

Älysali

Active Life Labin Älysali pitää sisällään HURin hydraulisia kuntosalilaitteista sekä erilaisia kognitiopelejä. Älysalille voi tulla tutustumaan tapahtuman aikana (klo 9-16.30) oman aikataulun mukaisesti ja sen lisäksi siellä järjestetään 15 min demot alaraajojen lihasten sähköisen aktiivisuuden mittaamisesta 2x päivässä.
 
Pullervossa yhdistyy lihaskuntoharjoittelu ja videopelaaminen, jonka on todettu lisäävän ikääntyneen henkilön motivaatiota lihaskuntoharjoittelua kohtaan. Xamkin IT-alan sekä fysioterapian opiskelijat ovat kehittäneet pelin ja se on integroitu osaksi HUR:n kuntosalilaitteisiin.
 
Lihasaktiivisuuden sähköistä aktivaatiota voi mitata EMG- sortseilla ja tapahtuman aikana Älysalin demoissa esitellään kuinka EMG:n avulla voi selvittää alaraajojen lihasten (pakarat, takareidet ja etureidet) toiminta- ja kuormitusprofiileja liikunnan aikana.
 
Aivoaaltopannan (MUSE) avulla voi mitata aivosähkökäyrää (EEG) ulkoisesti. Tapahtuman aikana voit tulla Älysalille tekemään teknologiavusteisen rentoutumisharjoituksen (5-10min), jonka jälkeen saat palautteen esimerkiksi siitä kuinka olet onnistunut rauhoittamaan ajatuksesi ja laskemaan sykkeesi.

Syke-tilassa: Virtual nature Experience (OiOi)

OiOin Virtual Nature Experience on mukaansatempaava ja interaktiivinen tila, joka jäljittelee luontoa sellaisena kuin se on. Koe luonnon parantavat ja virkistävät vaikutukset sekä Suomen vuoden syklin kaikki neljä vuodenaikaa eri päivinä kuvan ja äänen kera. 

Miten OiOi toimisi sinulle työtilana?
Saimaa Stadiumi, OiOi

Lepo-tilassa: VR-pelejä

Uusi interaktiivinen digitaalinen alusta esittelee matkailijoille Kuninkaantietä ja sen kohteita VR/AR-teknologiaa hyödyntäen. Alusta palvelee Kuninkaantien varrella toimivia yrityksiä ja kohteita, joille se on näkyvyyspaikka ja tärkeä markkinointikanava. Paikan päällä voi tutustua Kyminlinnan virtuaalimuseoon VR-lasien avulla sekä AR-sisältöihin, jotka esittelevät Kuninkaantien aluetta Vantaalta Virolahdelle. Sisällöt on toteutettu King’s Road Renascence -hankkeessa.
 
Asiakasymmärrys -virtuaalipeli Wondan immersiivisessä maailmassa sisältää pakopelimäisiä elementtejä. Pelaaja toimii pelissä ravintolan vuoropäällikkönä ja ratkoo eteen tulevia tilanteita. Peli on tehty restonomiopiskelijoiden asiakasymmärryksen opintojaksolla syksyllä 2021. Opiskelijat ovat käsikirjoittaneet, kuvanneet ja näytelleet pelin kohtaukset pienryhmissä. Pakopelimäiset elementit peliin on luonut projektipäällikkö Katariina Kovanen Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla -hankkeesta. Opintojakson opettajina ja pelin toimivat lehtorit Kirsi Kuusisto ja Hanna Pajari-Seppänen. Tervetuloa tutustumaan!
Saimaa Stadiumi, VR-tila

Kumospace-virtuaalitila

Kumospace on erikokoisten yhteisöjen käyttöön tarkoitettu virtuaalitila, joka mahdollistaa niin tapahtumien kuin hybriditiimien kokoontumisen. Tuhannet tiimit, kuten Harvard, Google sekä Spotify käyttävät toiminnassaan Kumospacen tilaratkaisuja sekä sisäänrakennettuja innovatiivisia harjoituksia. Tule kokemaan tulevaisuuden kokoontumismahdollisuudet!

Tulevaisuuden kestävä hyvinvointi -tapahtuman esiintyjät ovat tavattavissa Kumospace-tilassa esitystensä jälkeen, jonka lisäksi tätä alustaa voi hyödyntää yleiseen verkostoitumiseen tapahtuman teemoissa. Tapahtumaan ilmoittautuneille toimitetaan liittymislinkki tähän tilaan.

tkh2022-kumospace
Facebook
Twitter
LinkedIn

Jaa tietoa kavereillekin #TKH2022