Hyvinvointisovelluksen käyttäjätestaus startup-yrityksen kasvun tukena

- Case Yolife

Yolife-logo

Yolife on saksalainen yritys, joka kehittää mobiilisovellusta hyvinvoinnin edistämiseen. Sovelluksen ideana on pelillistämisen ja hyvinvointitiedon avulla lisätä käyttäjän terveitä elinvuosia. Active Life Lab oli startup-yrityksen kehitystyössä mukana toteuttamalla sovelluksen käyttäjätutkimuksen. Testaus oli osa kansainvälistä Product Validation in Health -projektia.

Tutkimus rakennettiin yrityksen tarpeita kuunnellen tavoitteena se, että tuloksilla on mahdollisimman paljon arvoa palvelun kehittämisessä. Osallistujat tutkimukseen rekrytoitiin laboratorion loppukäyttäjistä ja he testasivat sovellusta kahden viikon jaksolla. Sen aikana ja jälkeen käyttäjäkokemuksia kerättiin verkkokyselyllä. Kysymykset käsittelivät sovelluksen käyttöä, hinnoittelua ja koettuja vaikutuksia hyvinvointikäyttäytymiseen.

Tulokset ja kehittämisehdotukset käytiin yhdessä läpi yrityksen kanssa. Käyttäjäkokemuksia yritys sovelsi palvelunsa kehittämiseen. Myöhemmin suomalainen pörssiyritys Nightingale Health kiinnostui Yolifen osaamisesta ja hankki sen yrityskaupalla omistukseensa kesällä 2021. “Integroimalla Yolifen kehittämät digitaaliset terveysratkaisut ja osaamisen alustaamme, voimme edelleen kiihdyttää johtavan digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämistä. Olen todella vaikuttunut siitä mitä Yolife on kehittänyt erittäin lyhyessä ajassa” kommentoi Nightingalen perustaja Teemu Suna yrityskaupan yhteydessä.

Picture of Viljo Kuuluvainen

Viljo Kuuluvainen

TKI-asiantuntija