Kognitiota harjoittavilla pelisisällöillä uusille markkinoille

- Case OiOi Collective

OiOi Collective -logo

Mikkeliläislähtöinen OiOi Collective tekee vuorovaikutteisia elämyksellisiä pinnoille heijastettuja installaatioita uusinta digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Yrityksen älyseinäteknologia on käytössä Active Life Labissa. Yhteistyö käynnistyi Active Life Labin ajatuksesta kognitiivista toimintakykyä mittaavien testien ja sitä kehittävien harjoitteiden toteuttamisesta älyseinälle.

Testit mittaavat esimerkiksi muistia, päättelykykyä ja reagointinopeutta. Tavallisesti vastaavat testit tehdään tietokoneella. Älyseinällä kognitiiviset testit yhdistyvät fyysiseen liikkeeseen, joka tuo niihin uuden ulottuvuuden. Tavoitteena oli toteuttaa testit ja harjoitteet visuaalisesti näyttävinä ja pelillisinä, jolloin niitä voidaan hyödyntää myös muussa kuin tutkimuskäytössä.

OiOi lähti kehittämään sisältöjä Active Life Labin toiminnallisen, tutkimuslähteisiin perustuvan määrittelyn perusteella. Lopputuotteena yhteisestä kehitysprojektista syntyi Nut Cracker-niminen kognitiotestien, -harjoitteiden ja -pelien kokonaisuus älyseinälle. OiOi huomioi alusta asti pelisisältöjen kaupallisen potentiaalin ja tuotteisti Nut Crackerin osaksi portfoliotaan. Se on avannut yritykselle uudenlaisia asiakkuuksia hyötyä ja huvia yhdistävien pelien markkinoilla. Tämän lisäksi pelit ovat monipuolisessa TKI-käytössä Active Life Labilla ja uusien sisältöjen suunnittelu on valmisteilla

Picture of Viljo Kuuluvainen

Viljo Kuuluvainen

TKI-asiantuntija