Vaikuttavuuden mittaamisesta kilpailuetua fysioterapia-yritykselle

- Case Fysiosatama

Savonlinnalainen FysioSatama-yritys tarjoaa fysioterapiapalveluita

FysioSatama on savonlinnalainen fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hieronta- ja liikuntapalveluita tarjoava yritys. He ovat yhteistyössä Active Life Labin kanssa pilotoineet toiminnassaan Hyviö -vaikuttavuustyökalua. Hyviön avulla organisaatio voi mitata palveluidensa vaikutuksia ja osoittaa toimintansa vaikuttavuutta. Hyviötä rakennetaan tarvelähtöisesti hyvinvointialan yritysten ja muiden palveluntarjoajien kanssa.

FysioSatama tuottaa näyttöön perustuvia palveluja ja he ovat tunnistaneet vaikuttavuuden olevan liiketoimintansa ytimessä. TKI-yhteistyön myötä yritys on rakentanut ymmärrystä siitä, mistä sen toiminnan ja palvelujen vaikuttavuus syntyy ja miten sitä voi kehittää. Ilman ajantasaista ja luotettavaa tietoa tämä ei olisi mahdollista.

Ensimmäiset pilotoinnit Hyviöllä Fysiosatama aloitti kattavammin kesällä 2021 ja vaikutusten mittaamisen kohteena on ollut Kelan lääkinnällinen kuntoutus, jossa asiakkaiden ja yrityksen välinen yhteistyö kestää jopa kaksi vuotta. Jatkossa yritys pyrkii rakentamaan vaikuttavuudesta kilpailuetua nostamalla sen vahvasti esille markkinoinnissaan. Esimerkiksi julkisissa kilpailutuksissa vaikuttavuuden todentaminen on tärkeä kilpailutekijä.

Picture of Viljo Kuuluvainen

Viljo Kuuluvainen

Tki-asiantuntija