Tutkimus palvelun hyvinvointivaikutuksista kansainvälistyvälle kasvuyritykselle

- Case SuperPark

superpark-logo

SuperPark on vuonna 2012 Vuokatissa perustettu sisäaktiviteettipuistoja operoiva yritys. Yksi puistoista sijaitsee Active Life Labin naapurissa Saimaa Stadiumilla. Suomen markkinoiden ohella yritys on viime vuosina kasvanut perustamalla uusia puistoja Aasian maihin. SuperPark tilasi Active Life Labilta tutkimuksen, jossa tutkittiin aktiviteettipuistokäynnin vaikutusta lasten päivittäisen liikkumisen määrään. Tämän lisäksi tutkittiin käyntien motiiveja ja sosiaalista ulottuvuutta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Xamkin nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Tulosten mukaan puistokäyntipäivinä lapset istuivat tunnin vähemmän kuin vertailupäivinä. Tunti istumista korvautui keski- tai kovatehoisella liikunnalla SuperParkissa. Kokonaisuudessaan lapset viettivät noin kolme tuntia aktiviteettipuistossa yhdellä vierailulla, josta puolet oli aktiivista liikuntaa.

Tuloksista julkaistiin tieteellinen artikkeli. SuperPark sai näyttöä palveluidensa hyvinvointivaikutuksista ja ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä. Näin yritys kertoo tuloksista verkkosivuillaan: ”Millaisia fyysisiä vaikutuksia SuperParkissa liikkumisella eli sparkkauksella on? Mitkä ovat sparkkaamisen motiivit ja sosiaaliset ulottuvuudet? Me SuperParkissa kiinnostuimme näistä kysymyksistä ja ryhdyimme tutkimaan asiaa tarkemmin. Sparkkaaminen on inspiroivassa ympäristössä tapahtuvaa omaehtoista, liikunnallista hauskanpitoa, joka tukee oppimista, kehittymistä ja sosiaalisia taitoja.”

Picture of Viljo Kuuluvainen

Viljo Kuuluvainen

Tki-asiantuntija