Digitaalisia sisältöjä hyvinvointialalle, Pixabay

Digitaalisia sisältöjä hyvinvointiyrityksen asiakaspolkujen varrelle

Tämä artikkeli on osa blogisarjaamme (digitaalisen) liiketoiminnan kehittämisestä hyvinvointialan yrityksille.

Voit lisäksi lukea toiset artikkelimme tästä blogisarjasta:

Vaikka kaikki eivät sitä tiedä, tarjoavat digitaaliset sisällöt hyvinvointialan yrityksille tehokkaan keinon tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja ylläpitää olemassa olevia asiakassuhteitaan. Nykyään melkein jokaiselta yritykseltä löytyy omat verkkosivut, mutta tärkeää on luoda sinne aktiivisesti asiakkaita hyödyttävää sisältöä. Blogikirjoitukset, podcastit ja videot ovat vain muutamia esimerkkejä digitaalisista sisällöistä, jotka voivat hyödyttää hyvinvointialan yritystä. Lisäksi suunnittelemalla ja markkinoimalla oikein kohdistettuja digitaalisia sisältöjä koko asiakaspolun varrelle yritykset voivat varmistaa, että potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan ja heitä palvelullaan heidän tarpeidensa mukaan.

Tässä artikkelissa kerromme miksi hyvinvointialan yritys tarvitsee digitaalisia sisältöjä, millaisia ne voisivat olla, ja miten niitä kannattaisi suunnitella asiakaspersoonittain koko asiakaspolulle.

Miksi hyvinvointialan yritys tarvitsee digitaalisia sisältöjä?

Digitaaliset sisällöt mahdollistavat hyvinvointialan yrityksille tehokkaan tavan tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Ihmiset etsivät nykyään palveluita ja tuotteita pääasiassa verkosta, ja laadukkaat digitaaliset sisällöt voivat houkutella ja sitouttaa uusia asiakkaita. Esimerkiksi yrityksen itse tekemät blogikirjoitukset, artikkelit ja sosiaalisen median julkaisut voivat tarjota arvokasta tietoa, joka herättää kiinnostuksen yritystä ja sen palveluita kohtaan.

Digitaaliset sisällöt voivat myös vahvistaa hyvinvointiyrityksen brändin ja asiantuntijuuden näkyvyyttä. Visuaaliset, laadukkaat ja hyödylliset sisällöt auttavat yritystä rakentamaan brändiänsä ja mainetta luotettavana toimijana. Asiakkaat arvostavat yrityksiä, jotka tarjoavat arvokasta tietoa ja ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea omat asiakaskohderyhmänsä ja tarjota heitä kiinnostavaa digisisältöä.

Digitaaliset sisällöt ovat lisäksi erinomainen tapa vahvistaa ja ylläpitää olemassaolevia asiakassuhteita. Säännöllinen viestintä ja arvokkaan sisällön tarjoaminen asiakkaille auttavat pysymään mielessä heidän hyvinvointiinsa liittyvissä tarpeissa (top-of-mind -aseman saavuttaminen). Lisäksi digitaalisten kanavien mahdollistama vuorovaikutus auttaa luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Millaiset digitaaliset sisällöt hyödyttäisivät hyvinvointialan yritystä?

Hyvinvointialan yrityksen digitaalisten sisältöjen tulisi olla strategisesti suunniteltuja ja vastata kohdeyleisön tarpeisiin. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä digitaalisista sisällöistä, jotka voivat hyödyttää hyvinvointialan yritystä:

Blogikirjoitukset ja artikkelit: Kirjoittamalla sisältöä oman verkkosivuston blogiin tai jakamalla artikkeleita muilla alan sivustoilla, yritys voi tarjota hyödyllistä tietoa ja osoittaa asiantuntemuksensa erikoisosaamisalueellaan. Tämä auttaa luomaan luottamusta ja lisää yrityksen näkyvyyttä alalla. Näissä digisisällöissä on tärkeää myös huomioida sivujen hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO) sopivien avainsanojen mukaan.

Podcastit ja videot: Podcastit ja videot ovat nykyään erittäin suosittuja kuluttajien keskuudessa, ja ne tarjoavat dynaamisen ja viihdyttävän tavan välittää tietoa. Hyvinvointialan yritys voi tuottaa podcasteja tai videoita, joissa käsitellään omaa kohderyhmää kiinnostavia aiheita hyvinvoinnista. Nämä sisällöt voivat olla esimerkiksi tietopläjäyksiä, käytännön vinkkejä tai informatiivisia haastatteluja toisten alan asiantuntijoiden kanssa.

Verkkokurssit ja oppaat: Verkkokurssit ja oppaat tarjoavat syvällisempää tietoa ja opastusta hyvinvointiin liittyvistä aiheista. Nämä sisällöt voivat olla maksullisia tai ilmaisia, ja ne voivat auttaa yritystä rakentamaan arvostettua asiantuntijamainetta ja luomaan sitoutuneita asiakassuhteita. Yksinkertaisin versio tästä olisi esimerkiksi sähköpostin uutiskirjeellä kerran viikossa automaattisesti toimitettavat sisällöt, mutta erilaisilla verkkokurssialustoilla on mahdollista tehdä vaikka kuinka laajoja kurssikokonaisuuksia.

Sosiaalisen median julkaisut: Sosiaalisen median alustat tarjoavat tehokkaan tavan tavoittaa laaja yleisö ja vuorovaikuttaa heidän kanssaan. Hyvinvointialan yritys voi jakaa matalalla kynnyksellä inspiroivia kuvia, vinkkejä, harjoituksia tai motivointivideoita sosiaalisessa mediassa. Tämä auttaa yritystä rakentamaan yhteisöä, lisäämään sitoutuneita seuraajia ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Tässä on tärkeää tuntea, että missä sosiaalisen median kanavissa omat asiakaskohderyhmät liikkuvat.

On tärkeää valita digitaaliset sisältömuodot, jotka sopivat hyvin yrityksen brändiin ja kohdeyleisön mieltymyksiin. Yrityksen omat verkkosivut ovat digitaalisten sisältöjen kotipesä, joita sitten voidaan markkinoida sosiaalisen median kanavissa. Monipuolisten digitaalisten sisältöjen avulla hyvinvointialan yritys voi saavuttaa suuremman yleisön, tarjota arvoa asiakkaille ja erottua kilpailijoistaan.

Miten suunnitella erilaisia digitaalisia sisältöjä koko asiakaspolun varrelle?

Asiakaspolku (customer journey) kuvaa asiakkaan koko ostoprosessia tarpeen tunnistamisesta ostotapahtumaan, sekä sen jälkeiseen
käyttäytymiseen asti. Tärkeää on tunnistaa polulla tapahtuvat yrityksen ja asiakkaan väliset “kosketuspisteet”. Menestyvät yritykset ja brändit erottautuvat hyvin suunnitelluilla asiakaspoluilla ja asiakaslähtöisyydellä myös digitaalisissa ympäristöissä. Digitaalisten sisältöjen suunnittelu koko asiakaspolun varrelle auttaa yritystä tavoittamaan ja sitouttamaan asiakkaitaan tehokkaasti.

Tässä muutamia vinkkejä erilaisten sisältöjen suunnitteluun asiakaspolun eri vaiheissa:

  1. Tietoisuuden vaihe: Tässä vaiheessa tavoitteena on herättää potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus ja saada heidät tutustumaan yritykseen. Yritys voi tuottaa blogikirjoituksia tai artikkeleita, jotka käsittelevät hyvinvointiin liittyviä trendejä, vinkkejä ja uutuuksia. Sosiaalisen median julkaisut, kuten inspiroivat kuvat tai lyhyet videot, voivat myös herättää huomiota. Tärkeää on tarjota arvokasta tietoa ja houkutella kävijät tutustumaan yrityksen verkkosivustolle.
  2. Harkintavaihe: Kun potentiaaliset asiakkaat ovat tietoisia yrityksestä, he alkavat harkita sen palveluita. Tässä vaiheessa yritys voi tarjota syvällisempää sisältöä, kuten oppaita, e-kirjoja tai webinaareja, jotka käsittelevät tarkemmin tiettyjä hyvinvointiin liittyviä aiheita ja kysymyksiä. Verkkokurssit voivat myös olla hyödyllisiä, sillä ne tarjoavat kattavaa opastusta ja lisäarvoa asiakkaille. Näiden sisältöjen avulla on mahdollista vakuuttaa potentiaaliset asiakkaat yrityksen asiantuntemuksesta.
  3. Ostopäätösvaihe: Kun asiakas on valmis tekemään ostopäätöksen, on tärkeää tarjota helppo tapa ostaa yrityksen palveluita tai tuotteita. Verkkokauppa tai varausjärjestelmä, joka on selkeästi esillä yrityksen verkkosivustolla, helpottaa asiakkaiden ostamista. Yritys voi myös harkita tarjouksia, alennuskoodeja tai houkuttelevia palvelupaketteja, jotka kannustavat asiakasta tekemään ostopäätöksen.
  4. Asiakassuhteen ylläpito: Hyvinvointialan yrityksen menestys ei rajoitu pelkästään uusien asiakkaiden hankintaan, vaan myös olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitämiseen. Tässä vaiheessa yritys voi tarjota asiakkaille eksklusiivista sisältöä, kuten kohdennettuja uutiskirjeitä, vinkkejä ja opetusvideoita. Yritys voi myös hyödyntää sosiaalisen median kanavia ja luoda aktiivisen yhteisön, jossa asiakkaat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea.
 

Suunnittelemalla digitaalisia sisältöjä koko asiakaspolun varrelle yritys voi varmistaa, että asiakkaat tavoitetaan ja heitä palvellaan heidän tarpeidensa mukaan. On myös tärkeää miettiä eri asiakaspersoonille omat asiakaspolut – millaiset digisisällöt polun eri vaiheissa kiinnostavat ketäkin? Lisäksi digitaalisissa ympäristöissä on tärkeää seurata analytiikkaa digisisältöjen suosiosta ja käytöstä, jolloin asiakaspolkuja voidaan kehittää entistä toimivammiksi.

Lataa maksuton opas digitaalisten sisältöjesi suunnittelemiseksi!

Active Life Labin ARVO-hankkeessa on kehitetty digitaalista liiketoimintaa eteläsavolaisille hyvinvointialan yrityksille vuosina 2021-2023. Lataa hankkeessa tehty opas digitaalisen asiakaspolun, digitaalisten sisältöjen ja suorituskykymittarien suunnitteluun.

Saat Digisisältöjen suunnitteluoppaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vastapalveluksena liityt sähköpostilistallemme, josta voit saada muutakin kiinnostavaa tietoa Active Life Labin toiminnasta 🙂 Halutessasi voit vielä lukea tietosuojaselosteemme.

Xamk Active Life Labin ARVO-hanketta on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

ARVO-hankkeen rahoittajat
Marko Tanskanen

Marko Tanskanen

TKI-asiantuntija