Brändää hyvinvointipalvelusi tiedolla johtaen​

Brändää hyvinvointipalvelusi tiedolla johtaen

Tämä artikkeli on osa blogisarjaamme (digitaalisen) liiketoiminnan kehittämisestä hyvinvointialan yrityksille.

Voit lukea lisäksi muut artikkelimme tästä blogisarjasta:

Mieti hetki, minkälaisia palveluja tai tuotteita sinä olet käyttänyt tämän päivän aikana tähän mennessä. Miksi olet valinnut käyttää juuri niitä, mitä ne ilmentävät sinulle? Minkälaisissa erilaisissa yhteyksissä olet törmännyt palveluun tai tuotteeseen
jota nyt mietit ja mitkä seikat ovat jääneet erityisesti mieleen?

Toisin kuin mustavalkoisesti ajatellaan, on brändi muutakin kuin vain yrityksen, palvelun tai tuotteen logo. Brändi ja sen rakentaminen on yksi merkittävä liiketoiminnan strategisista toimenpiteistä. Brändi kokonaisuudessaan ilmentää liiketoiminnan ydintä: sen arvoja ja tarkoitusta, visiota ja missiota. Se on enemmänkin tunne tai mielikuva, kuin fyysinen, käsinkosketeltava asia. 

Parhaimmassa, ehdottomasti tavoiteltavassa tapauksessa, brändi tekee yrityksen kilpailuedun näkyväksi. Sen myötä se myös erottuu markkinoilla muista vastaavanlaisista toimijoista. Vahva brändi myös luo luottamusta, poistaen samalla ostamisen esteitä. Hyvinvointiala on kasvava toimiala. Sen vuoksi kilpailu on kovaa. 

Miksi?

Brändin merkitys hyvinvointialalle

Hyvinvointialan asiakkaat hakevat palveluiltaan luotettavuutta ja laadukkuutta. Kun brändi rakennetaan hyvin ja systemaattisesti, se tukee luottamuksen syntymistä. Ihmiset, jotka ovat toiminnan kohderyhmänä, määrittävät syntyykö brändi vai ei. Yritys voi pyrkiä vaikuttamaan asiakkaisiinsa brändistrategiaan määritetyillä seikoilla. Jotta se olisi mahdollista, on tärkeää tiedostaa toiminnan keskiössä olevat nykyiset tai tavoitellut asiakkaat: heidän tarpeensa ja motivaationsa, sekä arvopohjansa. 

Ymmärtääkseen mitä asiakkaat odottavat ja toivovat, sekä ylittääkseen ne kilpailuedun ylläpitämiseksi, yrityksen olisi hyvä tasaisin väliajoin kerätä asiakasymmärrystä ja johtaa kerätyn tiedon avulla toimintaansa. Sen lisäksi tietoisuus toimintaympäristön ja markkinoiden muutoksista ylläpitää kilpailukykyä. 

Parhaimmillaan vahva, tunnettu ja luotettava brändi mahdollistaa palvelun korkeamman hinnoittelun ja jopa vähentää markkinoinnin tarvetta. Saavuttaakseen edellämainitun tilan, tulee yrityksen lunastaa brändimielikuvissa annettu asiakaslupaus.

Miten?

Brändin rakentaminen vaatii asiakasymmärrystä ja pitkäjänteisyyttä

Asiakasymmärrys on keskiössä brändiä rakennettaessa ja kehitettäessä. Jotta brändistä muodostuisi tuttu ja houkutteleva tavoitellulle kohderyhmälle, tulee tietää minkälaisia kanavia kyseinen kohderyhmä käyttää, jotta se voi kohdata brändin usein. Oikean kanavan lisäksi, brändin välittämän viestin tulee herättää kohderyhmän huomio luomalla tavoiteltuja mielikuvia ja tunnetta. Siinä onnistuakseen, yrityksen on elintärkeää asettaa asiakasymmärrys keskiöön.

Mielikuvia ja tavoiteltua tunnetta synnyttääkseen on hyvä hyödyntää visuaalisuutta. Visuaalisuuden tueksi määritellään brändille tietynlainen äänensävy, jolla viestitään valituissa kanavissa. Visuaalisuuden ja brändin äänensävyn tulee tukea toisiaan luodakseen yhtenäinen ja uskottava kuva toiminnasta. On hyvä muistaa, että kaikki kohtaamiset, jotka syntyvät palvelun tai yrityksen ja ihmisten välillä, luovat brändiä.

Brändin tunnettuutta ja brändin imagoa on hyvä aika ajoin mitata kohderyhmää osallistamalla. Näin saa hyödynnettäväkseen aitoa asiakasymmärrystä ja koostettua kokonaiskuvan tavoitellun brändimielikuvan- ja kokemuksen onnistumisesta. Näin johdat brändityöskentelyä tiedolla.

Brändi muodostuu asiakkaan mielikuvien ja yrityksen toiminnan välissä

Mitä?

Kehitä brändiäsi keräämällä tietoa liiketoimintaympäristöstäsi

Kilpailu hyvinvointialan markkinassa on kovaa. Erottautuakseen muista alalla toimivista, on tärkeää selkeyttää oman toiminnan konkreettinen kilpailuetu ja brändin tarkoitus. Tässä auttaa, kun omat brändistrategian suunnitelmat ja tavoitteet kirjoitetaan itselle ylös.

Esimerkiksi hyödyntämällä brändipositioinnin nelikenttää, on mahdollista tarkastella nykyhetken tilannettasi kilpaileviin toimijoihin verrattuna. Vaikkapa missä kohtaa palvelusi on asteikolla perinteinen-innovatiivinen tai edullinen-ylellinen? Entä mihin kohtaa näillä asteikoilla kilpailijasi ovat? Löytyykö näillä asteikoilla tyhjiä markkinarakoja, joihin voisit pyrkiä positioitumaan?

Brändipositiointi toimii myös strategisten välitavoitteiden asetannan välineenä, kun kuljetaan kohti yrityksen missiota ja visiota. Sen avulla voi lisäksi määritellä, miten toivoo asiakkaiden mieltävän brändin myös tulevaisuudessa. Nelikentän sisällön voi yhdistää SWOT-työkalun kanssa, joka nykyhetken lisäksi haastaa ajattelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. SWOT-analyysistä olemme kertoneet tarkemmin aiemmassa blogitekstissämme.

Brändin positiointi nelikentän avulla

Lataa maksuton opas brändisi suunnitteluun!

Active Life Labin ARVO-hankkeessa on kehitetty digitaalista liiketoimintaa eteläsavolaisille hyvinvointialan yrityksille vuosina 2021-2023. Lataa hankkeessa tehty opas brändin suunnitteluun ja rakentamiseen nelikentän ja brändistrategiakanvaksen avulla.

Saat Brändin suunnitteluoppaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vastapalveluksena liityt sähköpostilistallemme, josta voit saada muutakin kiinnostavaa tietoa Active Life Labin toiminnasta 🙂 Halutessasi voit vielä lukea tietosuojaselosteemme.

ARVO-hankkeen rahoittajat

Xamk Active Life Labin ARVO-hanketta on rahoittanut Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.

Picture of Enni Jaatinen

Enni Jaatinen

TKI-asiantuntija