Samad Esmaeilzadeh ja Susanne Kumpulainen tekemässä tutkimusta Mikkelin Kalevankankaalla

Vieraileva tutkija ulkomailta Active Life Labilla vuosina 2022-2023

Active Life Labilla oli ilo saada vierailevaksi tutkijaksi iranilainen Samad Esmaeilzadeh vuosina 2022-2023. Pitkään Active Life Labin johtaja Arto Pesolan kanssa yhteistyötä tehnyt Samad sai uniikin mahdollisuuden saapua Mikkeliin perheensä kanssa kesällä 2022. Muu perhe palasi syksyllä takaisin kotimaahan, mutta Samad halusi vielä jatkaa suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään tutustumistaan. Hän palasi Iraniin juhannuksen jälkeen 2023 varmasti monta ainutlaatuista kokemusta rikkaampana.

Samad puhuu sujuvasti persiaa, turkkia ja englantia. Kovana kalamiehenä tunnettu Samad on suorittanut tohtoritutkinnon urheilu- ja liikuntafysiologiasta Mohaghegh Ardabilin yliopistossa Iranissa vuonna 2015, hänellä on kahdeksan vuoden opetuskokemus sieltä sekä 16 vuotta liikunnanopettajan kokemusta. Hänen akateemiseen panokseensa kuuluvat 26 julkaistua tieteellistä artikkelia, joista Google Scholarin H-indeksi on 13 ja viittausmäärä yhteensä 395. Samad on toiminut usein julkaisujen ensimmäisenä ja vastaavana kirjoittajana.

Tieteellisesti lahjakas Samad on hyvin taitava tilastoanalyysissä ja osaa käyttää perusteellisesti useita tilastollisen analyysin ja data-analytiikan ohjelmistoja, kuten R, Smart-PLS, Amos ja SPSS. Samadin tutkimusintressejä ovat kansanterveys ja erityisesti fyysisen aktiivisuuden, kunnon, liikalihavuuden ja kognitiivisten toimintojen väliset yhteydet. Samad on erityisen kiinnostunut käyttämään tutkimuksessaan vankkoja ja uusia menetelmiä, mukaan lukien latentti profiilianalyysi, rakenneyhtälömallinnus, koneoppiminen, epälineaarinen ja Bayesin regressio. Hänen tämänhetkinen tutkimustavoite on tehdä pitkittäis- ja interventiotutkimuksia osoittaakseen uusien menetelmien ja strategioiden vaikutusta liikunnan motivaation lisäämiseen sekä niiden vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin.

Yhteistyömme Samadin kanssa tulee varmasti jatkumaan etänäkin, ja toivottavasti pääsemme myös näkemään häntä taas jossain yhteydessä!

Samadin tekemät tutkimushankkeet Iranissa 2011-2020:

  • 2018-2020: An examination of the agreement between heart rate deflection point and maximal lactate steady state in young adults with varying weight statuses / Tutkimus sykepoikkeamapisteen ja maksimaalisen laktaatin vakaan tilan välisestä yhteydestä nuorilla aikuisilla, joilla on vaihteleva paino
  • 2017-2018: A study on the association between weight status, physical activity, physical fitness, and executive function in young adults / Tutkimus painon, fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja toiminnan välisestä yhteydestä nuorilla aikuisilla
  • 2015-2017: A research on obesity and depressive symptoms in children, adolescents, and youths / Tutkimus lasten ja nuorten liikalihavuudesta ja masennusoireista
  • 2013-2015: An investigation into the association between physical activity, physical and motor fitness, and cognition in children / Tutkimus lasten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen ja motorisen kunnon sekä kognition välisestä yhteydestä
  • 2012-2013: A study on reaction time and weight status in children / Tutkimus lasten reaktioajasta ja painotilasta
  • 2011-2012: A research on the association between physical activity, physical and motor fitness, cognition, and academic performance in adolescents / Tutkimus nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen ja motorisen kunnon, kognition ja akateemisen suorituskyvyn välisestä yhteydestä
  • 2010-2011: A study on the association between depressive symptoms, physical activity, and physical fitness in children / Tutkimus lasten masennusoireiden, fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen kunnon välisestä yhteydestä

Active Life Labilla Samad oli mukana seuraavissa tutkimushankkeissa vuosina 2022-2023:

Samad Esmaeilzadeh Kalevankankaalla puuhuoneessa

Nea Tervala

Harjoittelija Active Life Labilla 2023