Active Life Labin asiantuntijat

Active Life Labin moniammatillinen henkilöstö vuonna 2023

Active Life Lab on kansainvälisesti tunnettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tutkimus- ja kehitysyksikkö, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään mitattavia hyvinvointivaikutuksia sekä kannattavaa liiketoimintaa tuottavia hyvinvointipalveluita. Yksikön toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja rakentuu hyvinvoinnin edistämisen tutkimus- ja kehityshankkeiden ympärille.

Active Life Labilla työskentelee erittäin ammattitaitoisia ja asiantuntevia asiantuntijoita, joihin pääset tutustumaan tämän blogin kautta. Henkilöstö itse kuvailee itseään etenkin hauskaksi, rennoksi, asiantuntevaksi ja energiseksi.

Active Life Labin asiantuntijoita kuvaavia sanoja

Active Life Labin asiantuntijat vuonna 2023

Arto Pesola, Active Life Labin johtaja

Arto Pesola, Active Life Lab yksikön johtaja

Arto johtaa yksikköämme rennolla ja kannustavalla otteella.

Arto on väitellyt liikuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta aiheenaan istumisen vähentämisen terveyshyödyt. Arton kaksi kirjaa, Luomuliikunnan vallankumous (Fitra 2013) ja Luomuliikunnan työkirja (Fitra 2015) ovat saaneet laajaa huomiota Suomessa ja ne on käännetty kansainväliseenkin levitykseen.

Arto toimi myös asiantuntijajäsenenä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka laati Suomeen kansalliset suositukset istumisen vähentämiseksi ensimmäisten maiden joukossa maailmassa.

“Istuminen tappaa!” – Katso Arton TEDx-puheenvuoro alta:

Marjo Pulliainen, tutkimuspäällikkö

Marjo Pulliainen, Active Life Lab

“Hankkeilla tuotetaan hyvää.”

Uusista ideoista innostuvan Marjon koulutustausta on terveystaloustieteessä ja sairaanhoitajan tutkinnossa. Hän pitää itsensä kehittämisestä ja kuvaakin olevansa “ikuinen opiskelija”. Tutkimuspäällikkönä toimivalla Marjolla on paljon monipuolista kokemusta erilaisista hanke- ja arviointitehtävistä. Hänen työtehtäviinsä tutkimuspäällikkönä kuuluvat muun muassa hankkeiden suunnittelu ja tukeminen, verkosto- ja kehitystyö sekä asiantuntijamyynti.

Marjo korostaa hankkeiden avulla tehtävää kehitystyötä, jolla voidaan testata asioita, joita ei perustoiminnassa normaalisti olisi mahdollista tehdä. Keskeisinä teemoina Marjo nostaa esille hyvinvoinnin ja terveyden, yritysyhteistyön ja paikallistalouden edistämisnäkökulman sekä tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Positiivisen maailmanparantajan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat etenkin koirat sekä harrasteteatteri. Vapaa-ajallaan hän viettääkin paljon aikaa erilaisissa koiraharrastuksissa sekä kesäteatterissa. Marjo kehottaa kaikkia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä uusien ideoiden ja kehitysehdotusten kanssa.

Katja Kiukas, TKI-asiantuntija

TKI-asiantuntija Katja Kiukas hevosen kanssa

“Musiikki on välttämätön elämän suola ja sokeri.”

Active Life Labin uusin tulokas, moniammatillinen Katja, on koulutukseltaan filosofian maisteri, ympäristöjohtamisen ja riskienhallinnan tradenomi (AMK), dataperustaisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen tradenomi (YAMK) sekä työhyvinvointiagentti ja hyvinvointiohjaaja. Hän pystyy valmentamaan niin yksilöitä kuin kokonaisia työyhteisöjä terveellisen ruokailun, liikkumisen ja arkiaktiivisuuden, unen ja palautumisen sekä myönteisen ja sallivan elämänasenteen liittyvissä teemoissa.

Ennen siirtymistään Active Life Labin palvelukseen Katja on tehnyt pitkän työuran monipuolisissa tuote-, liiketoiminta- ja sovellusjohtamisen sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä life science -alan myyntiorganisaatiossa ja turvallisuusteknologiaa valmistavassa vientiyrityksessä.

Katjan korostaa, että yhteiskunnalla on suuria haasteita pitää ihmiset työ- ja toimintakuntoisina kaikissa ikäluokissa. Hän kokeekin tekevänsä merkityksellistä ja arvokasta työtä vaikuttavien hyvinvointipalvelujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kautta. Työssään Katjalla on kansainvälinen vire, ja hän on innoissaan päästessään omalla toiminnallaan ratkomaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kysymyksiä.

Vapaa-ajallaan Katja ruokkii palautumistaan laulusolistina sekä hevostallilla oman hevosensa kanssa. Musiikki ja hevoset tuovat hänen elämäänsä arvokasta ja voimaannuttavaa sisältöä ja hän julistaakin musiikin monipuolisia hyvinvointivaikutuksia sekä ihmisen ja eläimen ainutlaatuista vuorovaikutusta.

Katja uskoo moniammatillisuuden ja ihmisten vahvuuksien hyödyntämisen olevan hedelmällinen lähtökohta vaikuttavalle toiminnalle alan kehittyessä. Hyvinvointi ja menestys ovat Katjan mukaan käsi kädessä kulkeva, strategisesti tärkeä aisapari jokaisella elämänalueella. Hyvinvointiin investoiminen vaatii aitoa halua ajatella ja tehdä toisin, rohkeita päätöksiä, kestäviä ja vastuullisia valintoja sekä sitoutumista ennaltaehkäisevään, kokonaisvaltaiseen toimintaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.  Hyvinvointi ei Katjan mielestä ole erillinen tavoite tai jonkin tietyn tahon vastuu, vaan kaiken ihmisen toiminnan lähtökohta – hän kokee, että menestys syntyy siinä sivussa, myös se taloudellinen menestys.

Mira Häyrinen, Projektipäällikkö

Mira Häyrinen, Active Life Lab

“TKI-toimijoiden tulee olla yritysten järki, joiden tehtävä on visioida parempaa huomista.”

Persoonallinen ja ihmisistä nauttiva Mira on koulutukseltaan fysioterapeutti sekä terveystieteiden maisteri. Hänen erityisosaamistaan ovat vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen, hyvinvointi- ja terveysalan kenttätyöt sekä yritystoiminta.

Active Life Labilla Mira on työskennellyt HYVIÖ PRO -kehittämishankkeessa sisältöasiantuntijana sekä hyvinvointipalvelujen digitaalisuutta kehittävässä ARVO-hankkeessa projektipäällikkönä. Vahvimmillaan Mira on moniammatillisessa toiminnassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Häntä kiinnostavia aihealueita ovat etenkin hyvinvointi, terveys, vaikuttavuus ja digitaalisuus.

Yleisliikunnan suurkuluttajan harrastuksiin kuuluvat ruohon leikkaamisen lisäksi esimerkiksi kuntosalilla käynti, ryhmäliikunta, tanssi, puolimaraton sekä mökkeily. Vuorovaikutukseen suurta paloa kokevan Mira viettää vapaa-ajallaan myös paljon aikaa tapaamalla ihmisiä.

Mira toivoo, että hyvinvointialan tyypit nousisivat poteroistaan ja yhdistyisivät sekä jakaisivat tietämystään avoimemmin. Avoimuutta ja avoimuuden kulttuuria pitäisi Miran mukaan tulevaisuudessa lisätä sekä verkostoitumista korostaa.

Suvi Lamberg, projektitutkija

Suvi Lamberg, Active Life Lab

“Joka päivä voi tapahtua jotain hyvää.”

Positiivinen Suvi on koulutukseltaan fysioterapeutti sekä terveystieteiden maisteri. Uusista haasteista innostuva Suvi opiskelee parhaillaan liikuntatieteiden tohtoriksi, jossa tutkimusalueena on lihasaktiivisuuden mittaaminen sekä fyysisen aktiivisuuden lisäämisen terveyttä edistävät vaikutukset. Suvin aktiivinen perhe nauttii luonnosta ja liikunnasta. Mökki toimii heidän henkireikänään ja tasapainottaa Suvin työntekoa sekä opiskelua.

Aikaisemmin Suvin toimenkuvaan HYVIÖ PRO  -hankkeessa kuului palvelujen tarkastelu yhteistyössä yritysten kanssa sekä vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä tarkastelu. Nykyään projektitutkija on syventynyt OPTIMUS -hankkeessa terveyden edistämiseen kansanterveyden tasolla ja mekaanisella fysiologisella tasolla.

Suvi korostaa tutkimuksen käytäntöön tuonnin merkitystä sekä terveyden edistämisen vaikutuksia. Hän haluaa saada lisättyä fyysistä aktiivisuutta vauvasta vaariin nyt ja tulevaisuudessa. Suvin mukaan fyysisen aktiivisuuden tason nosto on laaja yhteiskunnallinen asia, johon on pystyttävä vaikuttamaan. Se vaatii muutosta ja rohkeutta muuttaa omaa sekä muiden toimintaa, uskallusta kokeilla ja heittäytyä epävarmuuteen sekä halua kehittää ja kokeilla uusia asioita.

Tulevaisuudessa Suvi uskoo, että työn on oltava ohjaavaa, moniulotteista ja siinä tulee huomioidaan sosiaalinen ympäristö. Tämä vaatii tutkijan mukaan yhteistyötä julkisen puolen kanssa. Suvi toivoo tulevaisuudessa yhteistyökumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hän uskoo, että vaikuttava yhteistyö takaa vaikuttavan kehitystyön.

Susanne Kumpulainen, projektitutkija

Susanne Kumpulainen, Active Life Lab

Ihastuttava Susanne on koulutukseltaan liikuntatieteiden tohtori ja aivotutkija. Päätutkimusaiheenaan hänellä on ollut aivojen plastisuus ja erityisesti liikunnan aiheuttamat adaptaatiot aivoissa. Väitöskirjassaan hän tutki liikunnan ja erityisesti eri lajien vaikutusta motorisen aivokuoren toimintaan.

Tällä hetkellä projektitutkijana ja projektipäällikkönä työskentelevä Susanne on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa hyvinvointiprojekteissa, kuten CARVE-, Puuhyvinvointi- ja Terveyttä luonnosta – myös diginä -hankeissa. Hänen erityisosaamistaan on tutkimustyö ja fysiologisten sekä psykologisten adaptaatioiden mittaaminen. Susanne on kiinnostunut etenkin aivojen hyvinvoinnista sekä mittaamisesta.

Susannen mukaan tulevaisuudessa tulee tuottaa luotettavaa tietoa sekä korjata vääriä uskomuksia, jotta ala kehittyy. Hänen mukaansa työ on tehtävä vaikka vaikean kautta, kunhan luodaan oikeaa luotettavaa tietoa.

Minna Männikkö, TKI-asiantuntija

Minna Männikkö, Xamk Active Life Lab

”Kaikki johtaminen organisaatiossa on myös työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista.”

Vaikuttavan työhistorian omaava Minna on sosiaali- ja terveysalan johtamisen sekä kehittämisen ammattilainen. Hän tykkää kehittää uusia asioita ja auttaa ihmisiä hankkeiden kautta. Minna on toiminut 10 vuotta terveydenhoitajana työterveyshuollossa sekä 13 vuotta erilaisissa tehtävissä hanketoiminnassa.

Minna on ollut mukana muun muassa Voi hyvin yrittäjä- hankkeessa MAMK:lla sekä perustamassa työhyvinvointiverkostoja työterveyshuollossa. Active Life Labilla hän on työskennellyt maaseutuyritysten työhyvinvointia edistävässä DIDIVE -hankkeessa sekä työyhteisöjen hyvinvointia edistävässä ja vaikuttavaa työhyvinvoinnin johtamisen mallia kehittävässä MINTISSÄ -hankkeessa. Projektipäällikön työtehtäviin Minnalla kuuluu muun muassa hankkeiden suunnittelu, koordinointi, rahoituspäätökset, raportoinnit sekä viestintä ja markkinointi.

Vapaa-ajan merkitys on korostunut Minnalla vuosien varrella ja nykyään hänen vapaa-aikansa kuluu Pohjois-Karjalan vapaa-ajan asunnolla marjastaen, sienestäen sekä kalastaen. Hän pitää myös kuntosalilla käymisestä, kävelystä, pyöräilystä, kirjojen lukemisesta sekä musiikin kuuntelusta. Minnalla onkin hyvin laaja musiikkimaku ja hänen yksi lempiharrastuksistaan on konserteissa, keikoilla sekä oopperassa ja festareilla käynti.

Minnan mukaan jokainen päätös pitäisi altistaa työhyvinvoinnin näkökulmalle ja työhyvinvoinnin pitäisi olla osa yrityksen strategiaa. Hän haluaa päästä vaikuttamaan positiivisesti työn ja ihmisen yhteensovittamiseen, jossa terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä omakohtaiset kokemukset ovat avainasemassa.

Alan tulevaisuuden näkymien suhteen elämme Minnan mukaan epävarmaa aikaa. Hän on huolissaan hankkeiden jälkeisestä ajasta yrityksissä ja toivoisi alan kehittyvän suuntaan, jossa myös yritykset kehittäisivät itse enemmän toimintaansa. Kun yrityksillä olisi isompi vastuu, myös muutos olisi parempi. Tällöin hankkeen hedelmät jäisivät elämään ja kehittymään.

Marko Tanskanen, TKI-asiantuntija

Marko Tanskanen, Active Life Lab

“Koskaan ei ole valmis, aina voi oppia uutta!”

Marko on yksi Active Life Labin rautaisista TKI-asiantuntijoista, jonka koulutustausta pohjautuu liikuntabiologia-, tietojärjestelmä- ja kauppatieteisiin. Hän tarttuu aktiivisesti erilaisiin tehtäviin ja uusiin haasteisiin sekä on erittäin hyvä ideoimaan ja taitava yksinkertaistamaan monimutkaisiakin asioita.

Marko on ollut mukana tutkimassa ja mittaamassa työhyvinvointia CARVE-hankkeessa sekä kehittämässä digitaalista hyvinvointiliiketoimintaa ARVO-hankkeessa. Monipuolisiin työtehtäviin on sisältynyt muun muassa markkinointia, viestintää, yritysyhteistyötä sekä tapahtumatuotantoa. Hän on myös järjestänyt koulutuksia palautumisesta, vuorokausirytmeistä ja unesta. Pääset lukemaan lisää vuorokausirytmeistä Markon kirjoittamasta blogista.

Tiedonnälkäisen Markon kiinnostuksen kohteita ovat hyvinvointi, matematiikka, tietojärjestelmä- ja kauppatiede sekä hyvinvointiteknologia. Hanketöiden lisäksi Marko on toiminut pitkään opettajana, valmentanut eri lajien urheilijoita sekä kouluttanut personal trainereita sekä tarkkuuslajien valmentajia. Vapaa-ajallaan Markon harrastuksiin kuuluvat monipuolinen lukeminen, opiskelu, ampumaurheilu, CrossFit, kitaran ja ukulelen soitto sekä avannossa pulahtaminen.

Marko kiittelee Active Life Labin olevan huppu työpaikka liikuntatieteilijälle. Hän korostaa mukavaa työympäristöä sekä samanhenkisiä työkavereita ja liikunnallisuutta. Markon mukaan alan tulevaisuuden näkymät ovat mielenkiintoiset. Hyvinvoinnin tarve ei katoa, mutta se muuttaa muotoaan tulevaisuudessa. Uusien ratkaisujen innovointi on erittäin tärkeää, niin myös digitaalisuutta ja tekoälyä tulee hyödyntää enenevissä määrin hyvinvointialalla.

Anja Härkönen, TKI-asiantuntija

Anja Härkönen, Active Life Lab

“Saappaat savessa, katse taivaalla.”

Koulutukseltaan Anja on kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt koko työuransa TKI- ja opetustehtävissä aina tutkimusassitentista tutkimuspäällikköön, projektisuunnittelijasta projektipäällikköön ja kurssikoordinaattorista lehtoriin asti.

Anjalla on vankka kokemus hyvinvointialan ja hyvinvoinnin kehittämishankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Hän pitää ongelmien ratkaisemisesta sekä hallitsee hyvin kokonaisuuksia sekä osaa tuottaa ratkaisuehdotuksia eri näkökulmat huomioiden. Active Life Labin hankkeista Anja on työskennellyt Kemusote– ja Kriisitietoisuus voimavaraksi eteläsavolaisissa hyvinvointialan yrityksissä-hankkeissa.

Anjan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat hyvinvointiteknologia, hyvinvointipelit, robotiikka, aktiivisen liikkumisen edistäminen, logistiikka hyvinvointipalveluissa, työhyvinvointi, yrittäjyys hyvinvointialalla, hyvinvointimatkailu, palvelujen tuotteistaminen, datan kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen, kehittämismenetelmät ja diskurssi sekä erityisesti retoriikka. Vapaa-ajallaan Anja pitää liikunnasta, luonnosta, labradoreista sekä omavaraisviljelystä.

Pitkän työuran hankkeiden parissa tehnyt Anja uskoo, että hanke on toimiva kehittämistyön väline. Hankkeella pitää olla aito tarve, se pitää olla hyvin suunniteltu ja toteuttajien sekä kohderyhmän pitää olla sitoutuneita sen toteutukseen. Hanketta pitäisi ajatella yhtenä kehittämistyön vaiheena, seuraavassa vaiheessa sitten hankkeen tulokset ja opit otetaan käyttöön, ja niitä parannellaan vielä, ,jotta ne saadaan parhaiten hyödynnettyä.

Anja ajattelee myös, että tutkimuksella on tärkeä rooli, sillä luotettavaa tiedontuottamista tarvitaan alueellamme ja alallamme. Tutkimuksen ja kehittämisen parissa työskenteleminen on Anjan mielestä erittäin kiinnostavaa sekä innostavaa.

Anjan mukaan pitää tuntea alueen tarpeet ja alueellisen kehittämistyön pitäisi olla tarpeeksi konkreettista ja käytännönläheistä. Samalla pitäisi myös osata hahmotella tulevaa, osata katsoa omaa aluetta taivaalta käsin, miten se hahmottuu, mihin pitäisi pyrkiä, mitä kehittää yms.

Enni Jaatinen, TKI-asiantuntija

Enni Jaatinen, Active Life Lab, Xamk

“The future depends on what we do in the present.”

Pirskahteleva ja ihmisläheinen Enni omaa jatkuvan oppimisen nälän ja ennakkoluulottoman sekä heittäytyvän asenteen. Hän on koulutukseltaan tradenomi (AMK) sekä palvelumuotoilija (YAMK) ja positiivisen psykologian asiantuntija. Aikaisemmin Enni on toiminut myös parturikampaajana.

Enni on työskennellyt Xamkilla 4 vuotta, joista Active Life Labilla 2,5 vuotta. Hänen työtehtäviinsä HYVIÖ PRO– ja ARVO -hankkeissa on kuulunut viestintä ja markkinointi palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Jatkossa hän haluaa keskittyä enemmän palvelumuotoilun tulevaisuusnäkökulmaan eli omien sanojensa mukaan ”tulevaisuusmuotoiluun”.

Monipuolisista käytännönläheisistä kehittämistehtävistä kertyneen työkokemuksen myötä Ennin asiantuntijuuden kivijalaksi ovat muotoutuneet positiivisen psykologian ideologia, palvelumuotoilun työkalut, tulevaisuusajattelu, sekä strateginen liiketoimintanäkökulma.

Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat tulevaisuusorientoitunut ajattelu ja sen hyödyntäminen palvelun kehittämisessä, luontohyvinvointi, vastuullisuus, planetaarinen hyvinvointi, viestin visualisointi sekä palvelujen kehittäminen ympäristön näkökulmasta. Harrastuksia puolestaan ovat tanssillinen voimistelu, jooga, lenkkeily sekä hyvän ruoan syöminen ja lasten harrastukset.

Enni kokee Active Life Labin työyhteisön uskomattoman hyväksi ja tiiviiksi. Hänen mielestään parasta on, kun saa päivittäin oppia uutta työkavereilta ja jakaa kokemuksia yhdessä.

Alan tulevaisuuden näkymistä Enni korostaa ihmisen merkitystä sekä kokonaisvaltaisuutta ympäristön kanssa. Hän näkee, että ala tulee muuttumaan yhteistyössä koneiden kanssa huimasti lähivuosien aikana ja kokee, että etenkin laatuun pitäisi panostaa tehostamisen ohella.

Laura Kilankoski, TKI-asiantuntija

Laura Kilankoski Active Life Lab Xamk

”Pienikin muutos voi olla merkityksellinen.”

Analyyttinen Laura on Xamkista valmistunut Wellbeing management tradenomi sekä tuore ETUQ-asiantuntija (Everyday Technology Use Questionnaire). Mahdollisesti tulevissa opinnoissaan hän haluaa panostaa analytiikkaan. Lauran koskee erityisesti digitaalisuuden yhdistämistä terveydenhuoltoon sekä hyvinvointialalle.

Ulkomailla karttuneen työkokemuksen sekä kielitaidon ansiosta Laura on saanut tehdä tutkimusta digitaalisten ratkaisujen parissa myös kansainvälisellä tasolla. Active Life Labilla hän on toiminut TKI-asiantuntijana IN-4-AHA– sekä Etänä ja livenä-hankkeissa. Ennaltaehkäisevän työn merkitys sekä vaikuttavat toimenpiteet ovat lähellä hänen sydäntä.

Vapaa-ajalla Lauran voi bongata Mikkelin sisä- ja ulkoliikuntalajien parista. Hänen harrastuksiinsa kuuluvat muun muassa vapaasukellus sekä pyöräily. Liikunnan lisäksi hänen kiinnostuksensa kohteita ovat lautapelit, Ropecon -roolipelitapahtuma sekä eläimet.

Laura korostaa hanketoiminnan monialaisuutta ja eri alojen asiantuntijuuden hyödyntämistä. Hän kokee, että muiden taustat rikastuttavat myös hänen omaa näkökulmaansa. Lauran mukaan tulevaisuudessa verkostoitumisen merkitystä korostuu ja hän uskoo, että hybridituottaminen moninkertaistuu sekä erilaisten konseptien ymmärtäminen nousee vahvasti esiin.

Laura on erittäin kiitollinen saadessaan kuulua Active Life Labin työyhteisöön. Hänen mukaansa kommunikaatio toimii Active Life Labilla loistavasti ja näkemysten avartaminen on helppoa. Hän myös hehkuttaa mukavia työkavereita sekä rentoa ilmapiiriä.

Lisäksi vuosina 2022-2023 Active Life Labin tutkimusvahvistuksina ovat olleet Samad Esmaeilzadeh Iranista ja Christian Brakenridge Australiasta

Nea Tervala

Harjoittelija Active Life Labilla 2023